I Liga

II Liga
[1] Wschodnia [2] Zachodnia

III Liga
[1] lubelsko-podkarpacka [2] łódzko-mazowiecka
[3] małopolsko-świętokrzyska [4] podlasko-warmińsko-mazurska
[5] dolnośląsko-lubuska [6] kujawsko-pomorsko-wielkopolska
[7]
opolsko-śląska [8] pomorsko-zachpomorska

NIŻSZE LIGI
Kujawsko-Pomorski ZPN Lubelski ZPN Lubuski ZPN Łódzki ZPN Małopolski ZPN Mazowiecki ZPN Opolski ZPN Podkarpacki ZPN Podlaski ZPN Pomorski ZPN Śląski ZPN Świętokrzyski ZPN Warmińsko-Mazurski ZPN Wielkopolski ZPN Zachodniopomorski ZPN Dolnośląski ZPN